GE Healthcare

GE Healthcare

Menu
Close

Sorry, your search for: did not find any results

Hakuehdotus: Tarkista, että hakusana on kirjoitettu oikein Kokeile toista hakusanaa Kokeile yleisempää hakusanaa

GE:n diagnostiset merkkiaineet

GE Healthcare Life Sciences Core Imaging valmistaa ja tuo maahan lääketieteellisessä diagnostiikassa käytettäviä valmisteita. Tuotevalikoimaan kuuluvat röntgen-, ultraääni- ja magneettivarjoaineet sekä isotooppilääketieteessä käytettävät merkkiaineet.

GE:n Omnipaque on maailman eniten käytetty varjoaine. Iso-osmolalisella Visipaquella on vahva asema erityisesti kardiologiassa sekä munuaisten vaajaa-toimintaa sairastavien potilaiden diagnostiikassa. GE:n maahantuoman uä-varjoaineen, kauppanimeltään Optison, käyttö kasvaa koko ajan mm. sydämen uä-kuvantamisessa.

PET-kuvantamisessa GE:n 18F-leimattu FDG-valmiste, kauppanimeltään SteriPET, on Suomessa laajalti käytössä mm. onkologisissa tutkimuksissa. SteriPET-merkkiaineen valmistaa ja toimittaa loppukäyttäjälle suomalainen MAP Medical Technologies Oy.

SPECT-kuvantamiseen GE:n radiolääkkeistä on Suomessa markkinoilla 18 erilaista, myyntiluvallista valmistetta. Käyttömäärältään merkittävimpiä radiolääkkeitä ovat esim. Ceretec aivoverenkierron ja tulehdusten kuvantamiseen, Myoview sydänlihaksen verenkierron kuvantamiseen, Nanocollmm. rintasyöpä- sekä melanoomakirurgiassa käytettävään vartijasolmuketutkimukseen sekä DaTSCAN* dopamiinitransportterikuvantamiseen (DAT-kuvantaminen).

DaTSCAN; Miksi dopaaminitason selvittäminen on tärkeää?

Dopamiini-nimisellä välittäjäaineella on tärkeä rooli ihmisen motorisia käskyjä ohjaavien signaalien kuljettamisessa hermopäätteeltä toiselle. Parkinsonin- ja Lewyn kappale -taudille ominaista on dopamiinin normaalia nopeampi tuhoutuminen ja alentunut määrä elimistössä. Näiden sairauksien diagnosointi onnistuu valtaosin perinteisin kliinisin menetelmin, mutta joissain tapauksissa diagnoosin vahvistaminen pelkästään kliinisillä menetelmillä ei aina onnistu tai sitten siihen menee niin pitkä aika, että oikea hoito viivästyy tarpeettomasti.

Näissä vaikeasti diagnosoitavissa tapauksissa DAT-kuvantaminen jodi-123-leimatulla DaTSCAN-merkkiaineella on osoittautunut erittäin käyttökelpoiseksi menetelmäksi. DaTSCAN on gammasäteilijä, joka injisoidaan kyynärvarren laskimoon. DaTSCAN hakeutuu verenkierron mukana aivojen tyvitumakkeiden dopamiinintakaisinottajiin, joiden määrä alenee suhteessa dopamiinitasoon. Tästä syystä DaTSCANa voidaan käyttää osoittamaan mahdollista dopamiinitason alenemaa aivojen tyvitumakkeissa.

DaTSCANilla on kaksi myyntiluvallista indikaatiota eli sitä voidaan käyttää:

• apuna erottamaan essentiaali vapina ja Parkinsonin oireyhtymän sairaudet toisistaan
• apuna erottamaan Alzheimerin tauti ja Lewyn kappale –tauti toisistaan

Suurin osa DaTSCAN-kuvauksista tehdään edelleenkin Parkinsonin taudin dignosoimiseksi, mutta sen käyttö on selvästi lisääntymässä myös muistisairauksien diagnostiikassa. Kuvantaminen tapahtuu gammakameralla ja meillä Suomessa ko. isotooppikuvantamista kutsutaan yleisesti SPECT-menetelmäksi (Single Photon Emission Computed Tomography). Suomessa DAT-kuvantamista suoritetaan kaikissa yliopisto- ja keskussairaaloissa.