GE Healthcare

GE Healthcare

Menu
Close

Sorry, your search for: did not find any results

Hakuehdotus: Tarkista, että hakusana on kirjoitettu oikein Kokeile toista hakusanaa Kokeile yleisempää hakusanaa

Uusi MR-teknologia GE Healthcarelta pienentää heliumin tarvetta

Freelium, uusi magneettiteknologia, käyttää 20 litraa nestemäistä heliumia nykyisen 2000 litran sijaan.

Helium on kriittinen jäähdytysaine magneettikuvauslaitteiden toiminnan kannalta. Heliumin saatavuudessa on ollut kaksi saatavuuskriisiä, joilla on ollut vaikutusta sairaaloihin ja potilaisiin ympäri maailmaa. Helium on uudistumaton luonnonvara ja sen kysyntä on kasvanut viime vuosikymmenten aikana merkittävästi. Chicagossa järjestettävässä radiologian kongressissa RSNA:ssa GE Healthcare (NYSE: GE) esittelee Freelium*-magneettiteknologian, joka käyttää yhden prosentin nestemäistä heliumia aiempaan tarpeeseen verrattuna. Nykyään magneettikuvauslaite tarvitsee toimiakseen 2000 litraa kallisarvoista, nestemäistä heliumia, mutta Freeliumin on suunniteltu käyttävän vain noin 20 litraa.

Magneettikuvantamisessa suprajohtavat magneetit viilennetään -270 C –asteeseen, jotta saadaan otettua tarkkapiirtoisia kuvia potilaan aivoista, tärkeimmistä elimistä tai pehmytkudoksista. Ainoa tapa, jolla magneettikuvauslaitteen magneetti voidaan pitää tarvittavassa lämpötilassa kliinisessä toiminnassa, on käyttää syvältä maan sisältä, heliumkaivoksista saatavaa nestemäistä heliumia tuhansia litroja.

Freelium-teknologiaa käyttävät magneetit ovat vähemmän riippuvaisia heliumista, paljon helpompia asentaa sairaaloihin sekä ympäristöystävällisempiä. Freelium-teknologian ansiosta sairaalat eivät välttämättä tarvitse mittavaa ilmanpoistoa, jonka seurauksena aikaisemmin magneettikuvauslaite on tarvinnut usein erillisen rakennuksen tai juuri rakennetun huoneen. Freelium-magneetti ei myöskään tarvitse heliumin uudelleentäyttöä kuljetuksen eikä käyttöikänsä aikana.

pre cool freelium              robo weld freelium

Freelium-teknologian kaupallinen käyttö voi mahdollistaa magneettikuvantamisen aiempaa paremman saatavuuden sekä edullisemman käyttöönoton ja käytön. Tämä on erityisen tärkeää kehittyvillä alueilla, joissa tarvittava infrastruktuuri on puutteellista, sekä myös suurissa kaupungeissa, joissa magneettikuvauslaitteen sijoittaminen voi maksaa enemmän kuin itse laite. Potilaat, joilla ei ole mahdollisuutta hyötyä magneettikuvantamisen diagnostisista eduista, voivat tulevaisuudessa tämän mullistavan teknologian avulla päästä niihin käsiksi.

”Se tosiasia, että magneettikuvauslaitteet vaativat paljon nestemäistä heliumia, lisää kustannuksia ja vaatii erittäin tarkkaa asennussuunnittelua. Freelium-teknologia on suunniteltu vastaamaan näihin haasteisiin”, toteaa Stuart Feltham, GE Healthcaren MR-yksiköstä. ”Se on mullistava kehitysaskel toimialalle ja odotamme innolla, että pääsemme käyttämään Freelium-teknologiaa magneettikuvauslaitteissa, jotta kliinikot ja heidän potilaansa pääsevät hyötymään siitä lähitulevaisuudessa. Tälläkin hetkellä edelleen yli 70%:lla maailman ihmisistä ei ole pääsyä magneettikuvaustutkimuksiin. Tavoitteemme on Freelium-teknologian avulla kasvattaa maailmanlaajuisesti magneettikuvaustutkimusten saatavuutta, jotta entistä useammat ihmiset voivat hyötyä magneettikuvantamisen diagnostisista eduista.”

*Freelium on kehitteillä oleva teknologia, joka edustaa tämän hetken tutkimusta ja kehitystyötä. Tämä teknologia ei ole tuote, ja ei välttämättä koskaan ole osa tuotetta. Se ei ole myynnissä. Se ei ole hyväksytty FDA:n tai minkään muun globaalin sääntelyelimen toimesta kaupallisesti saatavaksi.

Lisätietoja
Saara Nordenström
+46 7386 81286
saara.nordenstrom@ge.com