GE Healthcare

GE Healthcare

Menu
Close

Sorry, your search for: did not find any results

Hakuehdotus: Tarkista, että hakusana on kirjoitettu oikein Kokeile toista hakusanaa Kokeile yleisempää hakusanaa

Kaksoisenergiakuvantaminen natiivitutkimuksissa

Kaksienerginen (Dual Energy) kuvantaminen on kuvantamistekniikka, jossa kerätään nopeassa tahdissa peräkkäin (yhdellä eksponoinnilla 200 ms välillä) matalan kV:n kuva (60-80 kV) ja korkean kV:n kuva (110-150 kV). Kerätyt kuvat käsitellään automaattisesti siten, että saadaan pehmytkudoskuva sekä luukuva perinteisen röntgenkuvan lisäksi. Kaksoisenergiakuvausta voidaan käyttää mm. thorax -alueen ja vatsanalueen kuvauksiin, jossa kaksoisenergiakuvantaminen parantaa pehymytkudos- ja luurakenteiden erottelua.

Kunnallista erikoissairaanhoitoa tarjoavan Jämsän Jokilaakson sairaalan röntgenosastolla kaksoisenergian käyttö on radiologi Heli Nurmesviidan johdolla ollut röntgenkuvantamisen standardi jo vuodesta 2012. Nurmesviita tutustui kaksoisenergiakuvantamiseen GE:n natiivikuvantamispäivillä. Tämän jälkeen menetelmä otettiin käyttöön Jokilaakson sairaalassa standardina kaikissa yli 50-vuotiaiden rintakehän alueen röntgenkuvissa. Nuoremmilla kaksoisenergiakuvausta käytetään, jos epäillään esimerkiksi kylkiluumurtumaa, pneumathoraxia tai pleuraplakkeja.

Nurmesviidan mukaan rintakehän alueen röntgentutkimuksissa kaksoisenergian käyttö on perusteltua. Tavallinen röntgenkuva ei pysty aina varmuudella osoittamaan rintakehän alueella olevien pehmytkudosten, luiden ja niiden mahdollisten muutosten tarkkuutta, jolloin jatkotutkimuksessa määrätään usein rintakehän CT-tutkimus. Natiivitutkimusten kaksoisenergiakuvantamisella voidaan vähentää turhia CT-tutkimuksia.

Turhien CT-tutkimusten vähentäminen säästää aikaa, resursseja ja potilaan saamaa sädeannosta. Natiivikuvauksen kaksoisenergiakuvaus on säderasitukseltaan huomattavasti CT-annoksia pienempi.

Röntgenhoitajan työhön kaksoisenergiakuvantaminen ei tuo muutosta. Esimerkisi thorax-tutkimus suoritetaan kuten tavallisesti: otetaan PA-kuva ja sivukuva, molemmat yhdellä exponoinnilla, eroa tavalliseen ei käytännössä huomaa. Kuvaprosessointi muodostaa automaattisesti PA-kuvasta tavallisen röntgenkuvan lisäksi pehmytkudos- ja luustrukturoidut kuvat, eli kuvia tulee thorax-kaksoisenergiakuvauksesta kahden sijaan neljä. Radiologilta kaksoisenergiakuvien lausuminen vaatii aluksi totuttelua. Kuitenkaan kuvamäärän lisääntyminen ei tuo lopulta suurta muutosta lausunnon antamiseen, koska erot tavalliseen thorax-tutkimukseen kuviin ovat selkeästi nähtävissä.

Nurmesviita esittelee kaksi tapausta, joissa kaksoisenergian edut tulevat esiin.

Esimerkkitapauksessa 1 kyseessä on vuonna 1935 syntynyt mies, jolla primääritautina on prostata karsinooma eli eturauhassyöpä. Kaksoisenergiakuvista voidaan lisäksi diagnosoida luustometastaasit, keuhkometastaasit, pneumothorax sekä pleuranestettä.

Kuva 1.1: Tavallinen thorax-röntgenkuva, kuvasta voidaan löytää muutoksia.
Kuva 1.2: Luustruktuurikuva vahvistaa tavallisen röntgenkuvan esiintuoma luumetastaasiepäilyn ja pneumothoraxin.
Kuva 1.3: Pehmytkudoskuva vahvistaa keuhkometastaasiepäilyn, pneumothorax näkyy myös selvemmin kuin tavallisessa thoraxkuvassa

dual energy Kuva 1.1 Kuva 1.2 Kuva 1.3

Esimerkkitapauksessa 2 1944 syntyneellä naisella on keuhkopussissa pleuraplakkia, eli keuhkopussin kalkkeumaa. Röntgenkuvassa pleuraplakki voi näyttää hurjalta, mutta kyseessä on hyvälaatuinen eli benigni muutos. Pelkän tavallisen thorax-röntgentutkimuksen perusteella tämän tyyppisessä tilanteessa CT-tutkimus voi olla jatkotutkimuksena perusteltu. Kaksoisenergiakuvantamisella sen sijaan voidaan jo natiivitutkimuksella varmistaa, että ongelma ei ole keuhkojen sisäpuolella ja tällöin CT-tutkimusta ei tarvita.

Kuva 2.1: Pehmytkudoskuvassa muutokset erottuvat hennosti
Kuva 2.2: Keuhkokuvassa näkyy keuhkojen alueella runsaat kookkaat varjostumat
Kuva 2.3: Luustruktuurikuvassa kalkkeumat piirtyvät tarkkarajaisina ja tummina ja ovat selvästi keuhkon ulkopuolella

Kuva 2.1 Kuva 2.2 Kuva 2.3