GE Healthcare

GE Healthcare

Menu
Close

Sorry, your search for: did not find any results

Hakuehdotus: Tarkista, että hakusana on kirjoitettu oikein Kokeile toista hakusanaa Kokeile yleisempää hakusanaa

Uudet kuljetusratkaisut mahdollistavat jatkuvan potilasseurannan

Potilasmonitoroinnin jatkuvuus voi olla elintärkeää kriittisessä tilassa oleville potilaille.

Uusi CARESCAPE ONE

*CARESCAPE™ ONE on CE-merkitty lääkinnällinen laite. CARESCAPE ONE ei ole saatavilla kaikissa maissa.

Sairaan potilaan kuljettamisessa on aina riskinsä ja potilaan ollessa vakavasti sairas, kasvaa riskien mahdollisuus entisestään. Sairaaloissa potilaiden elintoimintoja seurataan laajasti ja tauotta kaikilla osastoilla, mutta erityisen tärkeää se on ensiavussa, leikkaussalissa ja teho-osastolla. Kyseisillä osastoilla myös lääkärit ovat varsin riippuvaisia reaaliaikaisesta tiedosta. Potilaskuljetus on aina riski ja vakavasti sairaitten potilaitten kuljetuksessa riskien mahdollisuus kasvaa. Potilaan kuljettamisen aikana on kiinnitettävä huomiota siihen, ettei elintärkeitä tietoja jää huomioimatta tai kadoteta kun potilas siirretään osastolta toiselle ja kytketään seuraavaan potilasvalvontalaitteeseen.

Kuljetusta suunniteltaessa on sen tuomat mahdolliset hyödyt ja riskit punnittava tarkasti. Sairaan potilaan kuljettaminen teho-osastolta tai ensiavusta toiselle osastolle on riskialtista ja voi myös olla hyvin raskasta sekä potilaalle että kuljetuksesta vastaaville terveydenhuollon ammattilaisille. Viimeaikaisten tutkimusten mukaan kuljetetut potilaat kärsivät kahdesta neljään kertaa enemmän komplikaatioita kuin potilaat, joita ei ole kuljetettu[3]. Tämän lisäksi kuljetuksissa olleista potilaista noin 46 prosenttia kärsii haittavaikutuksista[3]. Sairaalan sisällä tapahtuvat kuljetukset on yhdistetty myös pitkittyneisiin teho-osastojaksoihin[3].

Vakavasti sairaan potilaan hoidossa tapahtuvat  muutokset, sekä liike itsessään, voivat aiheuttaa potilaalle vakavia komplikaatioita ja hengenvaaran[1] .  Kuljetuksen aikana voi ilmetä hengitysteihin ja keuhkoihin liittyviä komplikaatioita. Näiden lisäksi myös hemodynaamiset muutokset ovat mahdollisia. Sydänkohtauksen riski kuljetettavilla potilailla on merkittävä  ja sairaalassa tapahtuvat potilaskuljetukset lisäävät myös infektioiden riskiä [2].  Potilaiden kuljettamiselta ei usein voida kuitenkaan välttyä, sillä potilasta voi olla hoidon takia välttämätön kuljettaa osastolta toisella esimerkiksi tutkimusten tai hoitotoimenpiteiden vuoksi. 

Potilaskuljetusten sujuvuus on pääosin sairaanhoitajien vastuulla. Anestesiahoitaja Tiina Matikainen, Helsingin yliopiston Lastensairaalasta, kertoo, että jatkuvan seurannan järjestäminen kuljetuksen aikana voi vaatia vaivalloisia järjestelyitä.

“Käytämme suurinta monitoriamme potilaita kuljettaessamme. Kokonsa puolesta se ei ole kovinkaan kätevä tähän tarkoitukseen, mutta se on tällä hetkellä ainut käytössämme oleva monitori, jolla voimme seurata potilasta tarvittavan monipuolisesti”, kertoo Matikainen. ”Joudumme myös usein kuljettamaan monitoreja potilassängyissä. Tästä johtuen monitorit hukkuvat usein peitteiden ja lakanoiden alle tai saattavat jopa pudota lattialle.”

Valvontamonitorien avulla lääkärit saavat tärkeää tietoa potilaan elintoiminnoista. Lääkärit luottavat monitoreista saatavaan informaatioon – reaaliaikaisen tiedon ansiosta he voivat havaita muutokset potilaan tilassa nopeasti ja pystyvät reagoimaan niihin. Monitorit hälyttävät, jos jokin on vialla. Siksi lyhyetkin katkokset potilasvalvonnassa kuljetuksen aikana voivat heikentää hoidon laatua ja vaikeuttaa hoitohenkilökunnan työtä. 

Matikainen työskentelee Lastenklinikan leikkaussalissa, jossa hoidetaan potilaita vastasyntyneistä 15-vuotiaisiin. Pienimmät potilaat ovat ennen aikaisesti syntyneitä, alle 500 gramman painoisia keskosia. Potilaat tulevat sairaalaan kaikkialta Suomesta ja jopa ulkomailta. Matikainen kuljettaa potilaita leikkaussalien ja teho-osaston välillä päivittäin. Yksinkertaisempi, käytännöllisempi ja vaakaampi ratkaisu tällä hetkellä käytössä olevien laitteiden tilalta auttaisi häntä potilaskujetuksissa.

CARESCAPE ONE esiteltiin asiakkaille ensimmäistä kertaa Euroanaesthesia 2018 - kongressissa Kööpenhaminassa kesäkuussa 2018. Se on kevyt kuljetusmonitori, joka on suunniteltu yksinkertaistamaan ja helpottamaan kuljetuksia sairaaloiden sisällä. Se on suunniteltu kestämään sairaalaympäristön kiireisessä vauhdikkaassa arjessa ja ottamaan vastaan esimerkiksi lattialle putoamisesta aiheutuvat iskut. Matikainen pääsi ensimmäisten joukossa testaamaan uutta monitoria. Hän uskoo, että CARESCAPE ONE korvaa nykyiset isot monitoritsuuremmat monitorit potilaskuljetuksissa ja siten mahdollistaa katkeamattoman teho-osastotasoisen monitoroinnin.

“Saan uudesta monitorista kaiken tarvitsemani tiedon potilaan elintoiminnoista, joten minun ei tarvitse hakea muita laitteita tai tarvikkeita, jos tahdon tehdä lisämittauksia”, kertoo Matikainen.

Inna Pennanen työskentelee akuuttihoitajana Peijaksen sairaalassa Vantaalla ja oli myös ensimmäisten joukossa arvioimassa uutta monitoria. “Potilaat eivät pidä johdoista ja kaapeleista sängyssä, sillä ne päätyvät usein potilaan selän alle, mikä on epämukavaa”, kertoo Pennanen. CARESCAPE ONEssa kaikki kaapelit kiinnitetään siististi telineeseen, mikä lisää potilasmukavuutta.

Kuten Lastensairaala, myös Peijaksen sairaala on osa HYKSiä. Potilaat saavat siellä sisätautien erikoissairaanhoidon lisäksi kirurgista ja psykiatrista hoitoa. Sairaalassa on ensiapu, joka on auki ympäri vuorokauden - viikon jokaisena päivänä.

Carescape ONE

“Nykyisin käytössämme olevien monitoreiden kaapelit kiertyvät usein niitä kytkettäessä”, selittää Pennanen. ”Parametrikaapelien liittimet ovat helppokäyttöiset uudessa monitorissa. USB-portit ovat keskenään identtiset, joten jokainen parametri voidaan kytkeä mihin tahansa USB-porttiin”.

”Parasta potilaan kannalta olisi, että yksi monitori kulkisi hänen mukanaan kaikkialla sairaalassa. Sellainen monitori, joka mittaisi kaikkia tarvittavia parametrejä luotettavasti ja toimisi ongelmitta. Erityisen tärkeää tämä olisi kaikkein sairaimpien potilaiden kannalta”, sanoo Matikainen.
[1] Despoina G. Alamanou, Hero Brokalaki: Intrahospital transport policies: The contribution of the nurse ; HEALTH SCIENCE JOURNAL; VOLUME 8 (2014), ISSUE 1.
[2] Patrick H Knight, Neelabh Maheshwari et al.: Complications during intrahospital transport of critically ill patients: Focus on risk identification and prevention; Int J Crit Illn Inj Sci. 2015 Oct-Dec; 5(4):256-264.
[3] Schwebel 2013 and Parmentier-Decrucq 2013