EUROOPAN LÄPINÄKYVYYSALOITTEET

Terveydenhuoltoalan eri sektoreilla maailmanlaajuisesti toimivana yrityksenä pyrimme avoimuuteen ja läpinäkyvyyteen yhteistyössämme kaikkien terveydenhuollon ammattilaisten ja terveydenhuolto-organisaatioiden kanssa. Tiiviin ja tarkasti säädellyn yhteistyön ansiosta pystymme varmistamaan, että lääketieteellisiä tuotteitamme kehitetään jatkuvasti tutkimustyön pohjalta, ja jaamme huipputekniikkaan liittyviä parhaita kliinisiä käytäntöjä potilaiden hyväksi.

Tällaisen yhteistyön julkistaminen on tärkeää, sillä se edistää terveydenhuollon ammattilaisten tai terveydenhuolto-organisaatioiden ja kaupallisten biotekniikkayritysten välistä luottamuksellista ja myönteistä suhdetta. Näin varmistetaan, etteivät kyseiset suhteet vaikuta tutkimukseen ja hoitoon liittyviin päätöksiin, sillä taloudellinen toiminta on täysin läpinäkyvää.

Euroopan lääketeollisuuden yhdistysten liitto EFPIA on pannut alulle erään viimeaikaisista läpinäkyvyysaloitteista. EFPIA otti vuonna 2013 käyttöön lääkealan itsesäätelyyn kuuluvan maksujen siirtoja koskevan ohjeistuksen Code on Disclosure of Transfers of Value from Pharmaceutical Companies to HCPs and HCOs. Siinä edellytetään, että GE Healthcaren kaltaiset yritykset julkaisevat vuoden 2016 kesäkuun loppuun mennessä raportin kaikista GE Healthcarelta terveydenhuollon ammattilaisille tai terveydenhuolto-organisaatioille vuonna 2015 kertyneistä maksujen siirroista. Nämä tiedot julkistetaan vuosittain. Lääketeollisuudessa toimiva GE Healthcare pyrkii edistämään terveydenhuollon ammattilaisten kanssa tekemänsä taloudellisen yhteistyön läpinäkyvyyttä noudattamalla EFPIA:n läpinäkyvyysohjeistusta sekä muita kansallisia läpinäkyvyyttä koskevia säädöksiä.

Tämä toimialan ajama aloite tarjoaa erinomaisen mahdollisuuden osoittaa, että yritysten ja terveydenhuoltoalan läheinen suhde edistää potilaiden etua ja tukee kauaskantoisesti osapuolten keskinäistä luottamusta.

Raportti sisältää tutkimus- ja kehitystyöhän liittyvät sekä terveydenhuollon ammattilaisille ja terveydenhuolto-organisaatioille vuonna 2015 suoritetut maksut tietosuojasäädösten ja EFPIA:n raportointisääntöjen mukaisesti. Raportti on ollut ladattavissa näillä verkkosivuilla olevasta linkistä 30.6.2016 lähtien.

Jos maassa on voimassa paikallisia läpinäkyvyyssäädöksiä (esimerkiksi Sunshine Act Yhdysvalloissa), julkistettavat maksutapahtumat on raportoitu paikallisten viranomaisten raportointijärjestelmän mukaisesti tai näillä verkkosivuilla.

Läpinäkyvyysraportit