Article

Vaasan hybridileikkaussali – paljon enemmän kuin leikkaussalin ja angiosalin summa

Vaasan keskussairaalan verisuonikirurgian ylilääkäri Olli Hauteroa hymyilyttää. Takana on taas yksi hybridileikkaus uudenkarheassa hybridisalissa. Takana on myös yli kolmen vuoden projekti oman hybridileikkaussalin toteutumiseksi Vaasan keskussairaalaan. Uusi sali tuo monia etuja ja sujuvoittaa potilaan kokonaishoitoa.

Hybridisaliprojekti huipentui helmikuun 2021 alussa, kun leikkaussaliin asennettu GE Healthcaren  toimittama hybridiangiolaite Discovery IGS 7 OR AutoRight otettiin koulutuksen myötä käyttöön.

Hauterolla on syytä hymyillä: pitkä odotus on ohi, uusi hybridisali käytössä ja mahdollisuudet monipuolisiin ja vaativampiin toimenpiteisiin kuin C-kaariaikana ovat nyt totisinta totta. Tämä tuo Hauteron mukaan isoja etuja siihen, mitä potilaalle voidaan tehdä yhden toimenpidesession aikana.  Tällä on  suora vaikutus potilaan kokonaishoitoon ja sen kestoon.

 

Mikä on hybridileikkaussali?

Olli Hautero on vetänyt Vaasan hybridisaliprojektia alusta lähtien. Hybridisali on tila, jossa pystytään saumattomasti  yhdistämään korkealaatuinen röntgenkuvantaminen, mikä tahansa avokirurgia sekä anestesia. Myös endoskopia ja laparoskopia pysytyään yhdistämään edellä mainittuihin.

Vaasassa hybriditoimintaan siirtyminen tarkoitti sitä, että toimenpiteitä ei enää tarvinnut vaiheistaa tehtäväksi osittain röntgenin angiosalissa ja osittain leikkaussalissa, mitä edelsi potilaan siirto angiosta leikkaussaliin. Nyt  molemmat toimenpiteet voidaan tehdä yhdessä tilassa potilasta siirtämättä. Tämä vaatii salissa työskentelevältä henkilökunnalta paitsi potilaanhoidon ja leikkaustoiminnan myös säteilynkäytön ammattilaisuutta.

Hautero on silmin nähden tyytyväinen tiimiinsä, joka koostuu muun muassa koulutetuista hybridihoitajista, jotka ovat olleet alusta asti salin toiminnassa mukana. Toiminnan muutokseen oli osattu varautua hyvissä ajoin ennen hybridisalin käyttöönottoa, mikä oli valtava voimavara aloituksessa: koulutukseen osallistuneilla hoitajilla ja lääkäreillä oli perusteelliset tiedot kaikista hybridisalin vaatimista erikoisosa-alueista.

Pääasialliset toimenpiteet, joita ylilääkäri Hautero tiiminsä kanssa hybridisalissa tekee, ovat alaraajojen periferiset valtimotoimenpiteet. Näistä tärkeimpiä ovat iliaca-alueen endovaskulaarihoidot yhdistettynä avokirurgiaan. Toinen tärkeä osa-alue on nivusalueen avokirurgia yhdistettynä SFA-popliteaalueen endovaskulaarihoitoihin.

IMG_3287.JPG

Hyppy fuusiokuvantamisen maailmaan

Hybridisalin käyttöönotosta lähtien Hautero on ottanut myös fuusiokuvantamisen osaksi rutiinitoimintaansa hybriditoimenpiteissä. Fuusiokuvantaminen tarkoittaa  pre-operatiivisten CT- tai MRI-kuvien hyödyntämistä angiotoimenpidettä tehtäessä.

Ennen toimenpidettä kirurgi suunnittelee kuvatyöasemalla esim. CT-kuvista 3D-mallin, jonka hän voi halutessaan hyvin yksinkertaisten vaiheiden jälkeen integroida osaksi angion läpivalaisukuvaa. Hauteron kokemuksen mukaan tämä paitsi nopeuttaa hybriditoimenpiteiden endovaskulaarista osuutta, mutta ennen kaikkea säästää säteitä sekä vähentää selvästi toimenpiteeseen tarvittavan varjoaineen määrää.

Myös muut angiolaitteen ominaisuudet, kuten subtraktoitu läpivalaisu, ovat tuoneet sekä annossäästöä että nopeutta angiotoimenpiteiden eri vaiheiden suorittamiseen. Hauteron mukaan fuusiokuvantaminen mahdollistaa aiempaa vaativammat toimenpiteet, mikä ei C-kaaren avulla toimittaessa ollut mahdollista. 3D-mallien avulla on lisäksi mahdollista etukäteissuunnitella toimenpiteitä  pidemmälle kuin aiemmin.

Uuden edessä

Hybridisalin käyttöönotto ja koulutus on monisyinen prosessi. Toiminta ja toimenpiteet tulee suunnitella huolella. Parhaiten se onnistuu tiimityönä. Myös Vaasan hybridisalin koulutus toteutettiin moniammatillisena tiiminä, jossa läsnä oli koko hybriditiimin osaaminen. Koulutus sisälsi paitsi angiolaitteen koulutuksen myös hybridisalin muiden laitteiden koulutuksen varojaineruiskusta salin leikkausvaloihin.

Koulutuksen yksi keskeinen osa oli toimenpidesimulaatio, joka on myös siirtynyt osaksi Vaasan hybridisalin rutiineja. Jokainen uusi toimenpide simuloidaan ja mietitään paras työnkulku ennalta yhdessä tiiminä. Olli Hautero peräänkuuluttaa hybridisalityöskentelyssä myös koulutuksen ja perehdytyksen merkitystä:

"Hybridisalissa on paljon uutta opittavaa kaikille, jo pelkästään kuvantamislaitteessa. Kukaan ei voi tulla tällaiseen saliin kylmiltään ilman varsin merkittävää perehdytystä."

Esimerkkinä Hautero ottaa esille hybridisalin kattopendelit ja muut kiinteät katosta tulevat laitteet, joilla on kohtauspisteitä kuvantamislaitteen kanssa. Nämä kaikki on otettava huomioon toiminnan suunnittelussa, jotta työympäristö on turvallinen. Tämä on tuonut Hauteron mukaan paljon uusia toiminta- ja työtapoja, kun työnkulkuja on pitänyt miettiä tarkkaan toiminnan optimoimiseksi. Uuden opettelu ja siihen panostaminen on Hauteron mukaan ollut kaiken vaivan arvoista: jo kahden kuukauden jälkeen pystytään suorittamaan vaativampia ja haastellisempia toimenpiteitä kuin aiemmin, kiitos uusien toimintatapojen, täysverisen angiografialaitteiston tuomien perusominaisuuksien ja fuusiokuvantamisen tuoman teknologian.

"Tämä näkyy potilaiden etuna: olemme voineet tarjota hybriditoimenpiteitä, jotka aiemmin olisivat vaatineet paljon raskaampaa avokirurgista leikkaushoitoa. Sen myötä hoitojaksot lyhenevät, potilaat ovat vähemmän kipeitä postoperatiivisesti ja parhaassa tapauksessa tehdään paljon pienemmän riskin toimenpiteitä, joilla on suora positiivinen vaikutus potilaan terveyteen ja jopa henkeen."

 

Hybridisalin ja fuusiokuvantamisen hyödyt

Ylilääkäri Hautero tiivistää uuden hybridisalin ja sen mukana tulleen fuusiokuvantamisen hyödyt  kolmeen seikkaan: säästö säteilyannoksissa, säästö varjoaineen käytössä sekä mahdollisuus vaativampiin toimenpiteisiin. Myös kirurgi hyötyy uudesta toimintatavasta: hyvät fuusiokuvat auttavat kirurgia säästämään myös itseään ja tekemään yksinkertaisetkin asiat entistä suoraviivaisemmin.

"Hybridisaliprojekti on työläs prosessi, joka kyllä lopulta kantaa hedelmää. Onhan se hienoa tehdä tällaisessa salissa töitä!"

IMG_3315.JPG