Portrait Mobile

Puettava jatkuvan monitoroinnin järjestelmä vuodepotilaiden reaaliaikaiseen seurantaan
PÄHKINÄNKUORESSA

Kohti parempia hoitotuloksia

Tärkeimpien vitaaliarvojen (SpO2, pulssi ja hengitystaajuus) jatkuva monitorointi auttaa saavuttamaan parempia hoitotuloksia

Laadukkaat tiedot ja hälytykset

Jatkuvasti päivittyvät trendit ja mielekkäät hälytykset helpottavat hoitohenkilökunnan työtä.

Edistää varhaista toipumista

Langaton monitorointi mahdollistaa potilaan jalkeille nousemisen, mikä tukee varhaisen toipumisen ohjelmia ja voi nopeuttaa toipumista1

Luotettava ja varma

Langaton tekniikkamme on suunniteltu toimimaan yhtä varmasti kuin langallinen

Portrait™ Mobile kulkee kaikkialle potilaan mukana.

Portrait Mobile on puettava jatkuvan monitoroinnin järjestelmä vuodepotilaiden reaaliaikaiseen seurantaan. Se kannustaa potilasta liikkumaan ja monitoroi samalla jatkuvasti Dual Vector -hengitystaajuutta, pulssia ja SpO2-arvoa. Katkeamaton tiedonsaanti mahdollistaa jatkuvasti päivittyvät trendit ja merkitykselliset hälytykset, jotka voivat auttaa kliinikkoja huomaamaan jo varhaisessa vaiheessa potilaan voinnin heikkenemisen mahdollistaen henkilökunnan proaktiivisen puuttumisen tilanteeseen.

Portrait Mobile on CE-merkitty lääkinnällinen laite. Portrait Mobile ei ole saatavana kaikilla markkina-alueilla, eikä sillä ole 510(k) -hyväksyntää.

OMINAISUUDET

Uusi tapa lähestyä liikkuvien potilaiden tarkkailua langattoman monitoroinnin avulla

Haittatapahtumat vuodeosastoilla eivät ole harvinaisia. Potilaan vitaaliarvot saattavat olla poikkeavia jo useita tunteja ennen varsinaista tapahtumaa, mutta tämä voi jäädä huomaamatta, mikäli arvoja seurataan vain manuaalisesti muutaman tunnein välein2. Portrait Mobile voi helpottaa ennaltaehkäisevää hoitoa osastoilla.
Kannustaa potilaita jalkeille

Auttaa edistämään varhaisen toipumisen ohjelmia

Hoitajat voivat tarkastella mittaustuloksia langattomasti ja monitoroida myös jalkeilla olevia potilaita, kun johdot enää sido potilasta potilaspaikkaan. Liikkeelle lähteminen voi nopeuttaa potilaan toipumista ja vähentää liikkumattomuuteen liittyviä komplikaatioita.1
VAPAUDU JOHDOISTA

Kulkee potilaan mukana kaikkialle

Johdoton ratkaisu vapauttaa potilaat liikkumaan sairaalassa. Teknologia ei myöskään häiritse vierailijoiden ja potilaan vuorovaikutusta. Jatkuva ja potilaan olinpaikasta riippumaton monitorointi tuo mielenrauhaa omaisille.
TRUSIGNAL™ RRdv -TEKNIIKKA

Luotettavan hengitystaajuuden seurantaan

Portrait Mobile -ratkaisun innovatiivinen kahden vektorin langaton anturi ja kehittynyt algoritmi uudistavat hengitystaajuuden mittaamisen tuottamalla reaaliaikaista mittausdataa ja trendejä, jotka eivät häiriinny potilaan liikkeestä. Sijoittamalla elektrodit optimaalisesti voidaan monitoroida luotettavasti monenlaisia potilaita yksilöllisestä hengitysrytmistä tai ruumiinrakenteesta riippumatta.3
JATKUVAAN MONITOROINTIIN

Toimi reaaliaikaisten tietojen pohjalta

Portrait Mobile kertoo jatkuvasti potilaan tilasta, jolloin hoitohenkilökunta voi havaita vähäisetkin hengitystaajuuden, pulssin tai SpO2-arvon muutokset. Näin voidaan tarvittaessa ryhtyä ennaltaehkäiseviin toimiin ja kenties välttää vakavat haittatapahtumat, kuten sydän- ja hengityskomplikaatiot tai tartuntataudit.
TOIMI AJOISSA

Vain merkityksellisiä hälytyksiä

Portrait Mobile on suunniteltu käyttöön vuodeosastoille, joten sen hälytykset toimivat eri tavoin kuin muita potilasryhmiä monitoroitaessa. Hälytysrajat ja -viiveet on helppo määrittää potilaan kliinisen tilan mukaan, jolloin saat hälytyksen potilaan tilan muutoksista silloin, kun muutokset ovat merkittäviä ja pitkäkestoisia, eli silloin, kun ne vaativat välittömiä toimia. Hälytykset ohjataan Portrait Central- sovellukseen, jolloin äänimerkit eivät turhaan häiritse potilasta.
TOTEUTETTU EDISON™-TEKNIIKALLA

Tulevaisuus sisäänrakennettuna

GE Healthcaren edistyneelle Edison HealthLink -alustalle rakennettu Portrait Mobile on suunniteltu kehittymään. Voit siis aloittaa langattoman potilasmonitoroinnin Portrait Mobile -ratkaisulla jo nyt ja laajentaa järjestelmää myöhemmin monitorointitarpeiden muuttuessa.

Helppo käyttöönotto – saumaton työnkulku.

Reititettävä tiedonsiirtoarkkitehtuuri mahdollistaa sairaalan olemassa olevan verkkoinfrastruktuurin hyödyntämisen, mikä pienentää asennus- ja ylläpitokustannuksia. Lisäksi Portrait Mobile täyttää IHE/HL7®-standardien vaatimukset, joten sen voi integroida sähköiseen potilaskertomusjärjestelmään. Tämä sujuvoittaa potilashallinnan työnkulkuja, kuten potilaiden sisäänkirjaamista ja kotiuttamista, kliinisen dokumentaation ylläpitoa ja muiden valmistajien alustojen käyttöä.
seamless-adt-workflows-img
PORTRAIT MOBILE

Käytettävyystestin tuloksia4

90 %

katsoi, että jatkuva monitorointi antoi luotettavamman kuvan potilaan tilasta kuin vitaaliarvojen ajoittainen mittaus

99 %

katsoi, että Portrait Mobile voi auttaa havaitsemaan potilaan tilan heikkenemisen tavanomaista seurantaa paremmin

96 %

sairaanhoitajista antoi Portrait Mobile -ratkaisulle arvion hyvä tai erittäin hyvä

76 %

katsoi, että Portrait Mobile helpotti hengitystoiminnan arviointia

LÄHTEET
  1. 1. Ljungqvist O. et al. Enhanced Recovery After Surgery: A Review, JAMA Surg, March 2017; 1;152(3):292-298.
  2. 2. Michard F, Bellomo R, Gan TJ. Protecting ward patients. ICU Management & Practice, Vol 19-Issue 1. 2019. Katsottu 22.2.2022. https://healthmanagement.org/c/icu/issuearticle/protecting-ward-patients.
  3. 3. Järvelä, K., Michard, F. et al. Clinical evaluation of a wearable sensor for mobile monitoring of respiratory rate on hospital wards. J Clin Monit Comput (2021).
  4. 4. Tiedot perustuvat vuonna 2021 lontoolaisessa sairaalassa tehtyyn arvioivaan kliiniseen tutkimukseen. Tutkimuksessa 27 hoitajaa käytti Portrait Mobile -ratkaisua 33 potilaan hoidossa sairaalan osastoilla. Palaute kerättiin rakenteisen kyselyn avulla. Evaluation Clinical Study Of The Ambulatory Monitoring Solution (AMS) ME Study Report (DOC2599845) sisältää tarkempia tietoja.

Onko sinulla kysyttävää? Kuulemme sinusta mielellämme.

JB00207FI