Article

Miellyttävämpää magneettikuvantamista peittokelan avulla

Porin Terveystalo on yksi Suomen ensimmäisistä yksityisen tervey-denhuollon yksikköistä, joka otti käyttöön magneettikuvantamisessa GE Healthcaren AIR™- peittokelan. Toisin kuin perinteinen kiinteä kela, peittokela muotoutuu kuvattaessa asiakkaan ympärille. Se tekee kuvattavana olemisesta miellyttävämpää asiakkaalle sekä tutkimuksesta helpompaa röntgenhoitajalle.

 
GE Healthcaren AIR™-peittokela lanseerattiin Suomessa vuonna 2019. AIR™-peittokelassa kelan rakenne on mietitty kokonaan uudestaan. Perinteisestä magneettikuvantamisessa käytettävästä kelasta poiketen AIR™-peittokela on ohut, kevyt ja joustava. Se muotoutuu potilaan anatomiaan miellyttävän peiton tavoin ja kerää tarvittavat signaalit mahdollisimman lähellä kuvattavaa kohdetta parantaen tutkimuksesta saatavaa dataa ja sitä kautta kuvan laatua.
 
Peittokelan sisällä perinteinen painava ja muotoitumaton kuparisilmukka on korvattu kevyellä ja joustavalla johdinmateriaalilla, joka mahdollistaa uuden kelan peittomaiset ominaisuudet. Peittokelan myötä parantunut potilasmukavuus ja korkea käytettävyys perustuu myös sen toiseen ainutlaatuiseen ominaisuuteen: perinteisistä keloista poiketen peittokelan voi kietaista potilaan ympärille, eikä rajoitteita silmukkojen päällekkäisyydestä ole. Tämä johtuu peittokelan patentoidusta rakenteesta, jolla silmukoiden välistä vuorovaikusta ohjataan.
 
Porin Terveystalo oli yksi ensimmäisistä yksityisen terveydenhuollon yksiköistä Suomessa, joka otti AIR™-peittokelan käyttöönsä.

”Toiminta on tehokkaampaa ja yksinkertaisempaa. Peittokela on todella iso parannus. Hoitaja pääsee helpommalla, kun hän voi keskittyä asiakkaaseen eikä kelojen säätöihin.”

Anna-Stina Lehtisalo, palveluvastaava, Terveystalo Pori

MR-air-coils.png

Kokemuksia peittokelasta

Terveystalon radiologi Hannu Toivonen kertoo, että Porin Terveystalossa magneettia käytetään pääosin muskuloskeletaalikuvantamiseen. Heille tulevien potilaiden oirealue ei useinkaan rajaudu tarkasti esimerkiksi yhteen niveleen. Toivosen mukaan uusi kela mahdollistaa kuvauksen aloittamisen screening-tyyppisesti käyttämällä isompaa FOV:a ja seuraavat tarkemman resoluution sekvenssit voidaan kohdentaa mielenkiinnon kohteena olevalle, esimerkkinä lantio/lonkka/reidet. Koska kelan siirtämistä ei sekvenssien välissä tarvita, on kuvaus luonnollisesti huomattavasti helpompi ja nopeampi. Tämä on helpottanut myös lähettävien kliinikoiden työtä.
 

Parempi asiakaskokemus

Kasvaneen datamäärän ja sitä kautta paremman kuvanlaadun lisäksi peittokelan hyödyt näkyvät erityisesti kuvattavaksi tulevalle asiakkaalle. Asiakkaat kokevat peittokelan usein perinteisiä kelaa miellyttävämpänä.
 
– Peittokela on toimiva ja todella monikäyttöinen. Erityisesti kyynärpään kuvaaminen helpottuu, koska sille ei ole ollut omaa kelaa, kertoo röntgenhoitaja Miia Lankinen Porin Terveystalosta.
 
– Kuvattavilta asiakkailta on tullut hyvää palautetta uudesta tekniikasta, Lankinen jatkaa.
 
Magneettikuvaus ei ole asiakkaalle välttämättä helppoa. Toiset kokevat kuvauksen ahdistavana esimerkiksi ahtaan paikan kammon tai erilaisten kiputilojen takia. Lasten kanssa haasteena voi olla paikallaan pysyminen kuvauksen ajan. Peittokelat tekevät tutkimuksesta mukavamman ja helpomman toteuttaa.

Helppokäyttöisyys säästää aikaa

Peittokela lisää asiakkaan mukavuutta, mutta helpottaa myös Porin Terveystalon röntgenhoitajien työtä.
 
– Toiminta on tehokkaampaa ja yksinkertaisempaa. Peittokela on todella iso parannus. Hoitaja pääsee helpommalla, kun hän voi keskittyä asiakkaaseen eikä kelojen säätöihin. Aikaisemmin esimerkiksi vatsan alueen kuvauksessa käytössä oli hengitysvyön lisäksi kaksi erilaista kiinteää kelaa. Nyt kaikki nämä kolme elementtiä on korvattu yhdellä kevyellä peittokelalla, palveluvastaava Anna-Stina Lehtisalo tiivistää peittokelojen hyödyt hoitajan näkökulmasta.
 

Parempaa muotoilua kiinteisiin keloihin

Porin Terveystalon viimekesäisen magneettikuvantamislaitteiden päivityksen yhteydessä laitteen kaikki kelat uusittiin. Peittokelan lisäksi Porissa on nyt käytössä paremmin muotoiltuja kiinteitä keloja esimerkiksi olkapäätä ja polvea varten. Uudet kelat täydentävät myös hienosti toisiaan. Jossain tapauksissa asiakkaan raajan liikkuvuus, mahdollinen kipsaus tai esimerkiksi kuvattavan asiakkaan normaalia suurempi koko voivat vaikeuttaa perinteisen kiinteän kelan käyttöä. Kuvattavan henkilön anatomiaan muotoutuvassa peittokelassa näitä ongelmia ei ole.
 
Röntgenhoitajana 15 vuotta työs-kennelleen Jussi Jokisen mukaan uusi välineistö muuttaa magneettikuvantamista.
 
– Peittokelan lisäksi uudet kelat ovat käyttäjäystävällisempiä. Välineistö sisältää vähemmän liikkuvia osia ja osa keloista on integroitu kuvauspöytään. Se säästää aikaa ja lisää ergonomiaa. Lisäksi uudet kelat ovat kevyempiä kuin vanhat, Jokinen sanoo.
Terveystalo Magneettikuvaus19.jpg

“Peittokela on toimiva ja todella monikäyttöinen. Erityisesti kyynärpään kuvaaminen helpottuu, koska sille ei ole ollut omaa kelaa.”

Miia Lankinen, röntgenhoitaja, Terveystalo Pori.
 
Terveystalo Porissa käytössä oleva AIR™-peittokelateknologia sai jatkoa vuonna 2021 kun GE esitteli samaan teknologiaan perustuvan pienemmän Multipurpose-peittokelamallin, jota on saatavilla kahdessa eri koossa. Ensimmäisiä toimituksia Suomeen tästä uudesta Multipurposekelamallista odotetaan kesällä 2022.